SAL8113, Act: V°250.1 (283 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°250.1  
Act
Date: 1442-04-09

Transcription

2023-10-29 by Jos Jonckheer
It(em) henrick de joede ma(n)demake(r) in p(rese)nt(ia) heeft gehuert en(de) bekent dat hij gehuert/
heeft jege(n) jouffr(ouwe) alite(n) weduwe willems wile(n) edelhe(re) woenen(de) opde merct/
een huys en(de) met alle sijnd(er) toebehoirte(n) gelege(n) opde merct te loven(e) tussche(n)/
thoethuys der selv(er) jouffr(ouwe) ald(air) staende op deen zijde en(de) de goede jorijs/
adaems op dande(re) It(em) noch een huys mette(n) hove en(de) ande(re)n sijne(n) toebehoirte(n)/
gelege(n) in rattema(n)s porte tussche(n) de goede der selver jouffr(ouwe) ende/
gorijs va(n) s(in)[te] pet(er)s te houden en(de) te besitte(n) van s(in)[te] jans misse bap(tis)[te(n)]/
naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van viii ja(r)en lang deen nae dander stappans/
sonder middel volgen(de) Elcx jaers dae(re)nbynne(n) om seve(n) gulden rijd(er)s/
d(er) mu(n)te(n) h(er)tog ph(ilip)us van bourg(oig)[ne(n)] en(de) van brabant oft de w(er)de d(air)af in/
ande(re)n goude(n) gelde en(de) vii cap(uynen) goet en(de) cusber te betale(n) te wete(n) deen/
helicht vande(n) gelde en(de) vii cap(uynen) te kersmisse en(de) dander helicht te/
s(in)[te] jans misse bap(tis)[te(n)] te betale(n) jaerlijx de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quolib(et)/
ass(ecutu)[m] [en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde schout] ende es claerlijc ond(er)sproken dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) hebbe(n) sal halse/
doeft int tvoirs(creven) hoefken jaerlijx wassen(de) ende w(ar)t dat enich van he(n)/
te(n) vier ja(r)en scheide(n) woude dat hij dat sal moege(n) doen/
bij alsoe dat de ghene die scheide(n) wilt dat de(n) ande(re)n een jaer/
te vo(r)en segge(n) sal de(n) and(ere)n? ... pynnoc lynt(er) f(eria) s(ecund)[a] p(ost) q(ua)si mo(do)/
vii ix ap(ri)lis
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-16 by Jos Jonckheer