SAL8113, Act: V°266.2 (290 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°266.2  
Act
Date: 1442-04-19

Transcription

2023-10-01 by Jos Jonckheer
Item den voirs(creven) schoutbrief heeft geloeft de voirs(creven) joncher? baudewijn/
bynne(n) viii [dage] naer de manisse des voirs(creven) sandrarts sijns sweers te doen/
beloyden met meye(re) en(de) scepen(en) van loeven nae den rechte der selver stad/
op alle derfgoede des voirs(creven) sandrarts bynne(n) den lande van brabant by(nnen)?/
vryensteden geleg(en) ende tselve beleyt gedaen sijnde salmen den voirs(creven)/
sandrarde wan? selve(n) beleyde guedinge ende vestich(eit) doen voe(r) meye(re) ende/
scepen(en) van loeven voirg(enoemd) opde selve goede van lxxx clinckquarts der/
mu(n)ten h(er)togs ph(ilip)s van boirg(oig)[ne] en(de) van brab(ant) oft de werde dair af ts(elve)?/
lijfpensien ten live des voirs(creven) sandrarts met sulker condicie(n) dair ...?/
...? guedinge gesedt dat alle de selve erfgoede bliven(de) nae de doet/
der voirs(creven) tween jouffr(ouwen) te weten de moeder en(de) der docht(er) comen(de)?/
en(de) vervallen sullen op de naeste erfgename des voirs(creven) sandrarts sonder/
yemants wedersegge(n) oft dair den selve(n) sandrarde geliefde? te ...?/
...? te maten altoes bij also oft de voirs(creven) baudewijn de voirs(creven) sijn wijf en(de)?/
docht(er) ov(er)leefde dat hij an sijn tocht hebben sal in ...? den voirs(creven)/
goeden sijn leefdage lang en(de) niet lange(r) cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-16 by Jos Jonckheer