SAL8113, Act: V°287.5 (315 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°287.5  
Act
Date: 1442-05-10

Transcription

2023-10-24 by Jos Jonckheer
It(em) tvonnise tusschen tielma(n)ne vande(n) speelhove die nae de(n) rechte d(er)/
stad van loven geleidt es totte(n) haeffelike(n) goeden ph(ilip)s scholaster in deen zide/
henricke(n) en(de) woute(re)n van roesbrouck van kessele bij lye(r) in dande(re) als van/
seke(re)n opgaende(n) houte(n) te(n) voirs(creven) kessele staende ende zom gevelt wesen(de)/
dat die voirs(creven) tielmane meynde dat hem uut macht van sine(n) beleide/
volge soude mids dien dat die voirs(creven) ph(ilip)us dat op hoeghe(n) jegen/
de voirs(creven) gebruede(re) gecocht soude hebbe(n) daer op dat die voirs(creven) gebruede(re)/
die selve come(n)scap kynen(de) hoepte(n) dat inder voirs(creven) come(n)scap clarlic/
ond(er)sproke(n) was dat men tgelt vand(n) voirs(creven) bossche loffelijc ind(er) stad van/
lye(r) verborge(n) soude eermen? vande(n) gronde dade dwelc die voirs(creven) tielman?/
...? eens deels genoech kynde p(rese)nteerde d(aer) voe(r) [te] sette(n) ja(n)ne vande(n) ho...?/
was ...? worde(n) alsoe verre die voirs(creven) tielman de ...?/
...? voe(r) ...? van lye(r) alsoe dat ...?/
...? sine(n) beyde dese come(n)scap volge(n) soude p(rese)nt(ibus) o(mn)ibus ...?/
...?/
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-16 by Jos Jonckheer