SAL8113, Act: V°315.1 (351 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°315.1  
Act
Date: 1442-06-09

Transcription

2023-08-06 by Jos Jonckheer
Cond sij alle(n) liede(n) dat want twistinge en(de) stoet opverstaen/
wa(r)en tussche(n) janne ts(er)aerts [rintmeest(er) van bruessel] in deen zijde ende jouffr(ouwe) lijs(betten)/
ts(er)toge(n) geheete(n) van blienb(er)ge beghine vande(n) cleine(n) begijn(hove)/
in dande(re) alse van hue(re)r beid(er) erve neve(n) een geleg(en) (inde)/
p(ro)chie van wiltsele ter plaetse(n) geheete(n) blienberch te wete(n)?/
van eene(n) stuck wijng(ar)ts den voirs(creven) janne ts(er)aerts toebehoe(re)nde/
liggen(de) neest eene(n) bog(ar)de der voirs(creven) jouffr(ouwe) toebehoerende/
dair af de voirs(creven) jan ts(er)aerts en(de) jouffr(ouwe) lijsbeth hen/
voe(r) scepen(en) van loeven gesubmittert en(de) verbonde(n) hebbe(n)/
inde vier geswo(r)en stad meest(ere)n h(ier) na genoempt te wete(n)/
de welke vier geswo(r)en stad meest(ere)n d(air) af [elke p(ar)tijen bescheid de(n)? gelput? metter neester zonnen] hue(r) uutsp(rake)/
doe eendrechtichlijc doen soude(n) voe(r) scepen(en) van loev(en)/
soe eest dat [de] selve meest(ere)n in jeg(ewordicheit) d(er) sce(penen)/
van loeve(n) gestae(n) seggen eendrechtichlijc voe(r) (recht)/
en(de) reden(en) inden iersten dat (et)c(etera)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-23 by Jos Jonckheer