SAL8113, Act: V°43.2 (60 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°43.2  
Act
Date: 1441-08-19

Transcription

2020-09-21 by Gerry Van Helmont
Tvo(n)nisse tussche(n) h(er) woute(re)n wairtsman prieste(r) die nae den rechte der stad/
van loven beleit es tot allen den haeflijken goeden magriete(n) weduwe he(n)rix/
wijlen vanden putte van meldert en(de) henrix huers soens te voe(re)n uut/
hue(re)n brode gedaen in deen zijde ende clase de smet geheete(n) vanden/
panhuyse die naeden rechte der selver stad beleit es tot alle(n) den goeden/
have ende erve des selfs henrix vande(n) putte in dande(re) aldair de/
vors(creven) claes nae hem meynde te treckene uut machte van sine(n) voirs(creven)/
beleide alle de voirs(creven) have en(de) erfgoede niet wed(er)staende nochtan/
dat beleyt des voirs(creven) h(ere)n wouters ouder was dan des selfs claes/
beleyt Was gewijst met desen worde(n) dat alsulke(n) aensprake/
als de voirs(creven) claes met sine(n) beleide gedaen hadde op dese goede/
dat die den selve(n) h(er) woute(re)n noch sijnen beleyde aen de have/
gheen onstade doen en soude Ende hadde claes de smet e(n)nich/
gebreck aen derfgoede dat hij dat opdien mochte met rechte/
cor(am) roel(ants) wijtfliet lynth(e)r(e) iunior prijke(re) aug(usti) xix
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer