SAL8113, Act: V°47.2 (67 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°47.2  
Act
Date: 1441-08-22

Transcription

2020-10-06 by Gerry Van Helmont
It(em) es claerlic ond(er)sproke(n) dat de vors(creven) jan eve(n) verre hij vande(n)/
vors(creven) ii p(er)sone(n) jairlix wel betaelt werd vande(n) pachte vors(creven)/
dat hij hem dan mette(n) vors(creven) brieve niet en sal moge(n) behulpe(n)/
mer waert dat zake dat sij hem jairlix niet en betaelde(n) dan/
soude hij hem mette(n) vors(creven) br(ieve) behulpe(n) en(de) ande(er)s niet eis(dem)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer