SAL8113, Act: V°8.1 (8 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°8.1  
Act
Date: 1441-07-03

Transcription

2020-06-19 by Gerry Van Helmont
It(em) jan wint(er) soen natuerlec henrix wynt(er) henrick de/
custe(re) soen natuerlec henrix wilen custe(re) in p(rese)ncia/
hebben genomen en(de) bekint dat sij genome(n) hebben van/
gielise vanden scrieke van holsbeke janne van/
gheele soen wilen wout(er)s en(de) wout(ere)n van ghele/
alle van holsbeke een thiende geheten de clein/
thiende van holsbeke met hue(re)r toebehoerte(n) gelijc/
de selve p(er)soene die van jonch(e)r(e)n wille(m)me van/
assche proefst van lovene genome(n) hebben Te/
houden en(de) te hebben van s(in)[te] jansmisse lest leden ene(n)/
t(er)mijn van vi jaren langc deen na dander sonder/
middel volgen(de) elx jaers hie(re)n binne(n) o(m)me en(de) vore/
xxvi rid(er)s een quartier min d(er) mu(n)ten ons gened(ichs)/
he(re)n ts(er)togen van bourg(oig)[ne(n)] en van brabant alle jare/
half te kersmisse en(de) half te s(in)[te] jansmisse te betalen/
den vors(creven) [p(er)sone(n) oft den ene(n) va(n) hen] t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als/
v(er)volghde schout h(ier) af sijn borgen des vors(creven) jans/
wynt(er)s en(de) henr(ix) de custe(re) als p(ri)n(cipa)[le] sculd(eren) ind(ivisim)/
jan wynt(er)s soen goerts wynt(er)s jan en(de) henric/
de custe(re) wettige bruede(r) des vors(creven) henrix de custe(re)/
p(ri)mi duo pynnoc prijke(re) julii t[(ria)]
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-19 by Jos Jonckheer