SAL8113, Act: V°83.1 (108 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°83.1  
Act
Date: 1441-10-16

Transcription

2020-10-20 by Gerry Van Helmont
It(em) willem de smet van pellenberch in p(rese)ncia heeft geloeft op/
sijn lijf en(de) op sijn goet en(de) op zoenbreke en(de) peisbreke te/
sijne dat hij om egeenderande(n) zake(n) noch stucke(n) wille die/
gesciet sijn tot opden dach van hede(n) tusschen hem in deen zijde/
en(de) katlijne(n) vande(n) bossche die wijf es henr(ix) mathijs/
in dande(re) d(er) selv(er) katlijne(n) ne(m)m(er)meer wangonst hatide vede/
noch viantscap doen noch drage(n) en sal haer crincke(n) noch/
hynde(re)n aen lijf noch aen goet haer dage(n) noch moye(n) buyte(n) lants/
bij hem selve(n) of yemande and(er)s Beken(de) de vors(creven) wille(m)/
so waer hij h(ier) jeg(en) dade dat hij sijn soude peisbreke(r) en(de) zoenbreke(r)/
en(de) v(er)buert hebbe(n) sijn lijf en(de) sijn goet ond(er) wat h(ere)n oft gerichte/
hij bevonde(n) wert cor(am) wijfliet vynck oct(obris) xvi
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-02 by Jos Jonckheer