SAL8113, Act: V°9.3 (11 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°9.3  
Act
Date: 1441-07-03

Transcription

2020-07-08 by Gerry Van Helmont
It(em) gielijs vanden scrieke van holsbeke joh(annes) van gheele soen/
wilen wout(er)s en(de) wout(er) van gheele alle van holsbeke in/
p(rese)ncia hebbe genomen en(de) bekint dat sij genome(n) hebben/
van jonch(e)r(e)n wille(m)me van assche proefst van loevene/
alle de thiende(n) die de selve proefst heeft inden dorpe/
van holsbeke voirs(creven) Te houden en(de) te hebben van s(in)[t]/
jansmisse lestleden ene(n) t(er)mijn van vi ja(r)en langc deen/
na dander sonder middel volgen(de) elx jaers dae(re)nbinne(n)/
o(m)me en(de) voe(r) xli mudde(n) rox xl mudden gerste(n) en(de) xl/
mudden evene(n) elx corens goet en(de) paiabel d(er) maten van/
loeven(e) met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereit alle ja(r)e/
te kersmisse te betalen en(de) te loven te leve(re)n den vors(creven)/
jonch(e)r(e)n wille(m)me oft he(re)n henr(icke) oelslege(re) oft den/
enen bring(er) des briefs alle ja(r)e q(uo)li(bet) ass(ecutu)[m] It(em) es/
vurwerde oft geviele dat sij e(n)nich scade hadde(n) van/
tampeeste oft gemeyne(n) oerloge dat sij dan d(aer)af/
(...)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-19 by Jos Jonckheer