SAL8114, Act: V°254.1 (302 of 357)
Search Act
previous | next
Act V°254.1  
Act
Date: 1443-05-16

Transcription

2019-12-30 by Pieter Soetewey
Vander afsprake(n) die reyne(re) vanden hove als man en(de) momboir joffr(ouwe)/
katlijne(n) van tolmair sijns wijfs docht(er) gielijs wilen van tolmair gedae(n)/
heeft tot henricken van tolmair oem der vors(creven) joffr(ouwe) om deswille/
dat de selve henric de vors(creven) joffr(ouwe) als sij onder huer dage was/
nae de doot jans wile(n) van tolmair brueder der vors(creven) gebr(uedere) v(er)mombort/
en(de) geregeert hadde en(de) van hue(re)n goede te dijer tijt innegehave(n)/
tusscen drie en(de) vierhond(er)t gripen te xl pl(a)c(ken) de selve goede/
hantere(n)de en(de) gebruycken(de) vanden welken de vors(creven) reyne(re) rekeni(n)ge/
en(de) bewijsenisse als momboir vors(creven) beg(er)de te hebben(e) den t(er)mijn/
also lange de momborie des selfs henrix geduert hadde D(aer)/
op de vors(creven) henr(ic) dede antwerde(n) met sijne(n) gelev(er)de(n) voirsprake/
dat hij de vors(creven) joffr(ouwe) vand(er) vors(creven) momborien van alsoe/
lange sijn momborie duerde voir hue(re) vriende goede/
bewisenisse en(de) rekeni(n)ge gedaen hadde also dat sij ende/
enige van hue(re)n vriende(n) d(aer) bij wesen(de) d(aer) met te vreden/
wae(re)n dwelc hij oppenbarlic inde(n) rechte boet te thoenen/
des hij te sijnen dage van thonisse niet en volquam/
Soe w(er)t ten uut(er)sten t(er) manissen smeyers bide(n) h(ere)n scepen(en)/
van loven gewijst voir een vo(n)nisse dat de selve/
henr(ic) van tolmair gehouden sijn soude vand(er) vors(creven)/
momborien rekeni(n)ge en(de) bewisenisse te doene cor(am)/
om(n)ib[(us)] scabinis maii xvi
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-06-11 by Inge Moris