SAL8115, Act: V°141.1 (172 of 364)
Search Act
previous | next
Act V°141.1  
Act
Date: 1443-12-03

Transcription

2019-11-30 by Greet Stevens
Van ja(n)ne de smet van arkene(n) den jonge(n)/
Want jan de smet van arkene(n) de jonge wonen(de) te bruessele/
die nae de heerlich(eit) ons gened(ichs) h(ere)n en(de) de(n) rechte sijnd(er) stad van loven(e)/
come(n) es met scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) tot alle(n) den goede(n) die wae(re)n/
willems wile(n) philippeal gehete(n) del fonteyne te g(ra)ve(n) te gotteke(m)/
en(de) els waer die bynne(n) de(n) lande van braba(n)t gelege(n) sijn opden/
dach va(n) hede(n) hadde doen inne scrijve(n) collarde del fonteyne brued(er)/
des vors(creven) wile(n) willems die hem ongebr(uyck) dede aen alle de selve/
goede d(aer) de vors(creven) collijn niet come(n) en es d(aer) om dat de h(ere)n/
scepen(en) van loven(e) bij sijnd(er) co(n)tunacie(n) t(er) manisse(n) smeyers gewijst hebbe(n)/
vor een vo(n)nisse datme(n) de(n) selve(n) ja(n)ne de smet houden(en) sal in/
sijn scep(enen) br(ieve) also v(er)re alst noch voir hen come(n) es p(rese)nt(ibus) o(m)nib(us)/
dempto lyemi(n)ge(n) dec(embris) t(erti)[a]
ContributorsGreet Stevens
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-12 by Inge Moris