SAL8115, Act: V°155.1-R°156.1 (190 of 364)
Search Act
previous | next
Act V°155.1-R°156.1  
Act
Date: 1443-12-17

Transcription

2014-12-04 by Greet Stevens
Van reyne(re)n coesman/
Tvonnisse tusschen reyne(re)n coesman die na d(er) stad recht van loeven(en) comen/
en(de) geleydt es tot allen den goeden have en(de) erve willems de witte/
van vredebosch in deen zijde en(de) janne moens geheten van bruessel die/
desgelijx na d(er) recht van loeven(en) comen en(de) geleydt is tot allen den/
goeden clemencie(n) weduwe aerts vanden bossche en(de) katlijne(n) hue(re)r/
dochter in dande(r) Alse vanden goeden h(ier) na bescreve(n) Te weten van/
i(½) dach(male) lants luttel mijn oft meer geheten thaverscal? op vredebosch/
tusschen de goede aerts vanden bossche en(de) jans berchman Item/
van ene(n) stuck lants houdende een dachmale gelegen op den voerenpoel/
tusschen de goede henrix opt velt en(de) jans berchman voirs(creven) Item/
van eene(n) bossche houdende drie vierdele geheten de delle tusschen de/
goede quintens vrients ende jans berchmans voirscr(even) Item noch/
van enen stucke lants houdende (½) boender gelegen opt logenvelt/
tusschen de goede henrix vrients en(de) de vors(creven) jans berchmans welcke/
goede de vors(creven) reyne(r) hoepte dat hem en(de) sijne(n) beleide schuldich sijn te volgen/
als voe(r) des selfs willems wijfs kynsgedeelte en(de) bezundert om des wille/
dat de selve wilen willem sijn leeftdach lanc due(re)nde als momboe(r) marien/
sijns wijfs de vors(creven) goede alse voe(r) sijne wettige deylinghen beseten/
en(de) gepossesseert heeft daer voe(r) hij der vors(creven) katlijne(n) sijnre sweg(er) voe(r)/
hue(r) tocht gegheve(n) heeft xii molevaten rox also lange als sij leefde/
en(de) dat alle de vors(creven) poenten wair wae(re)n dat boet de vors(creven) reyne(r) te/
thoene(n) d(aer) op de vors(creven) jan moens hoepte dat hem en(de) sijnen beleyde/
die aensprake eghen ontstade doen en soude noch reyne(r) scade gemerct/
dat de vors(creven) clemeycie als tochtersse en(de) katlijne en(de) katlijne als erfgename/
der vors(creven) goeden moed(er) en(de) oud(er)moed(er) d(er) vors(creven) marien des vors(creven) wilen/
willems wijf hem den brief bekent hebben tot welcken goeden hij
//
geleyt es en(de) want sijn vors(creven) beleydt ouder van datum es dan des vors(creven) reyne(re)n/
beleydt en(de) sij der vors(creven) goeden als doen wel mechtich wae(re)n te beco(m)meren/
en(de) te belasten Soe hoepte de selve jan mids dier reden(en) en(de) na de warh(eit)/
dat hij van allen poenten boet dat hem en(de) sijne(n) beleyde de vors(creven) goeden/
volgen sullen met meer worden die hij d(aer) op dede v(er)antwerden Na tghene/
dat de selve p(ar)tijen bijden he(re)n scep(enen) van lov(en) gewijst waren tot hue(re)n thoenisse/
Thoende de vors(creven) reyne(r) ten dage van rechte allet tghene des hij hem in/
in sijnre aenspraken vermeten hadde te thoene(n) de selve jan en thoende/
luttel oft niet tot sijne(n) bescheide dienen(de) Also dat dat de vors(creven) scepen(en)/
voirts gemaent vanden meye(r) nae aensprake verantwerde en(de) thoenesse/
want sij verstonden dat beyden de tochterssen aflijffich sijn dat de vors(creven)/
reyne(r) en(de) sijne(n) beleyde de vors(creven) goede alse voe(r) des vors(creven) willems wijfs/
kijnsgedeelte volgen sullen nae dat de waerh(eit) gedragen heeft p(rese)nt(ibus)/
lomb(ar)t lyemi(n)ghen mych(aele) abs(oloens) voshem dec(embris) xvii
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2014-12-05 by Inge Moris