SAL8116, Act: V°258.1 (298 of 318)
Search Act
previous | next
Act V°258.1  
Act
Date: 1445-05-09

Transcription

2016-04-05 by kristiaan magnus
Item van alsulker quetsue(re)n als wouter gheens claus sijn soen en(de) henric/
hoghelinck soen jans hogelynx gedaen hebbe(n) inde(n) p(er)soene jans van kercke(n)/
gehete(n) de drage(re) heeft de selve jan d(aer) af ene(n) gewarige(n) pays en(de)/
zoninge(n) laten geschien en(de) den vors(creven) drien p(er)soenen(n) dat volcomelic op/
tghene dat h(ier) na volght vergheve(n) Dats te wete(n) dat de vor/
selve wout(er) gheens willem de smet den selve(n) de(n) vorg(enoemde) janne geloeft/
heeft vi gul(den) peters d(er) mu(n)te(n) ons gened(ichs) h(ere)n des h(er)toghe(n) (et)c(etera) te xviii st(uvers)/
op den yersten dach van oeghst naistcomen(de) te betale(n) en(de) den ersete(n)/
des selfs jans tot sijnre manisse(n) sond(er) last en(de) sond(er) sijne(n) last af te doene/
als v(er)volghde schout en(de) des es borghe des vors(creven) wouters als/
p(ri)ncipael sculde(re) ongesund(er)t en(de) ind(ivisim) willem de smet gehete(n) van boeler en(de)/
symoen stas de jonghe p(rimus) vynkenbosch lyntr(e) actu(m) ix maii
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2016-03-24 by kristiaan magnus