SAL8116, Act: V°258.6-R°259.1 (300 of 318)
Search Act
previous | next
Act V°258.6-R°259.1  
Act
Date: 1445-09-11

Transcription

2016-04-06 by kristiaan magnus
It(em) de(n) vors(creven) beleitbrief sal blive(n) liggen(de) ond(er) scepen(en) va(n) loven(en) te dier meyni(n)ge(n)/
dat de vors(creven) laur(eys) mette(n) selve(n) beleide opde goede des vors(creven) a(n)thonijs niet meer v(er)reike(n)/
en noch v(er)hale(n) en sal dan alsulke ix gul(den) rijd(er)s van huyshue(re)n alse vande(n) gel(eit) brieve
//
die nu s(in)[te] jansmisse valle(n) en(de) v(er)schine(n) sulle(n) en(de) den vors(creven) laur(eyse) d(aer) af bet(aelt) sijnde/
salme(n) de(n) vors(creven) a(n)thonise oft sine(n) wijve de(n) vors(creven) beleit brief wed(er)geve(n) de/
man(da)[to] dieve(n) burg(i)m(a)g(ist)ri(s) sept(embris) xi a(nn)[o] xlv
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2016-03-24 by kristiaan magnus