SAL8116, Act: V°81a (97 of 318)
Search Act
previous | next
Act V°81a  
Act

Transcription

2020-06-19 by kristiaan magnus
Erwardighe hee(re) h(er) borghemeester en(de) ghij hee(re)n i(n) onser goed(en) stadt tot loeven(en)/
u belieft te weten(e) d(at) voer ons scepen(en) van hoelaer ald(aer) en(de) voir ons come(n) sijn/
wouter va(n)d(en) bosche willem va(n)d(en) bossche en(de) yde va(n)d(en) bossche brueders en(de) susters/
ae(n) ons v(er)sueken(de) d(at) wij scepen(en) va(n) hoelair en(de) noch meer a(n)der goede mans/
hier over geroepen als getuyghen d(at) wij hun draghen souden d(at) sij sij(n) kinde(re)n/
na staet der heylegher kerke(n) en(de) va(n) getruden bedde va(n) wilen h(en)rick va(n)de(n)/
bossche en(de) va(n) berlic a(n)dries sij(n)s wettichs wijfs her borgemeester en(de) ghij hee(re)n/
dat henw(er)t wij op alle tgene des wij houden(de) sij(n) va(n) gods weghen en(de) va(n) rechs/
weghen d(at) wij anders n(iet) en weten sij en sij(n) getrude kinde(re)n va(n) wilen/
h(en)rick va(n)d(en) bossche en(de) va(n) berlijc a(n)dries sij(n)d(er) huysvrouwe(n) na staet der/
heyleg(er) kerke(n) en(de) va(n) getruden bedde en(de) dit ald[(us)] es Soe hebbe(n) wij scepen(en)/
va(n) hoelair ter beeden en(de) ten v(er)sueke va(n) woute(re)n va(n)d(en) bossche en(de) sij(n) hulpers/
om v hee(re)n genoech te doene soe hebbe(n) wij scepen(en) onsen enig(en) gemeyne(n) zehel/
die wij te gader pleghe(n) te ghebruken(e) op desen tegewordigen l(ette)ren gedruct/
int jair o(n)s hee(re)n duse(n)t vierhondert en(de) lxxix opden v ii[te(n)] dach d(er) maents/
van junio in kennissen der w(ar)heyt Item es w(er)eectich/
dat dese vors(creven) h(en)rick va(n)d(en) bossche en(de) berlijc a(n)dries vors(creven)/
sij(n) huysvrouwe(n) liggen begrave(n) opd(en) kerchof te hoelar(e)/
en(de) dat sij n(iet) meer kinde(re)n achtergelate(n) en hebbe(n) dan/
dese vors(creven) drie kinde(re)n
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-22 by kristiaan magnus