SAL8118, Act: R°284.1 (308 of 333)
Search Act
previous | next
Act R°284.1  
Act
Date: 1447-06-02
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-11 by kristiaan magnus
It(em) wa(n)t de vors(creven) lod(ewijc) vande(n) meersb(er)ghe t(er) eenre zijde(n) en(de) de vors(creven) jan/
pynnoc na(tur)lec vors(creven) als man en(de) momboir kat(line) ts(er)toghen sijnd(er) huysvrouwe(n)/
wed(uwe) henr(ix) wile(n) witinck t(er) ande(re) mids d(er) geluften vors(creven) spreken(de) van/
xviii rins gul(den) en(de) xiii rid(er)s v(er)effent en(de) v(er)enicht sijn va(n) alle/
alsulke(n) stote als tusschen hen opv(er)staen en(de) v(er)resen was uut/
ocsuyne van eenre comescap die de voirs(creven) lod(ewijc) meynde tegen/
den vorg(enoemde) wile(n) henr(icke) en(de) d(er) vors(creven) kat(line) gedaen te hebbe(n) van/
eene(n) stalle staen(de) inden croech acht(er) den pellicaen toebehoren(de)/
den vorg(enoemde) ja(n)ne en(de) sijnd(er) huysvrouwen Soe heeft de vorg(enoemde)/
lod(ewijc) vand(er) vorg(eruerde) comescap en(de) des d(aer) aen cleve(n) mach den vorg(enoemde)/
ja(n)ne katline(n) sine(n) wijve en(de) de volcomelic quijtgescoude(n) kennen(de)/
en(de) liden(de) inden vorg(eruerde) stal [gelijc hij ald(aer) nu gelege(n) is] egeen recht te hebben(e) geloven(de) den/
selve(n) ja(n)ne en(de) katl(line) ne(m)m(er)meer aentespreke(n) te moeye(n) noch te/
vixe(re)n bij hem selve(n) noch bij nyeman(de) and(er)s in egene(n) rechte/
gheestelic noch weerlic (et)c(etera) cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick