SAL8118, Act: R°297.4 (323 of 333)
Search Act
previous | next
Act R°297.4  
Act
Date: 1447-06-15
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-11 by kristiaan magnus
It(em) want daneel na(tur)lec sone henrix gehete(n) le(m)mens va(n) steenhuffle/
die geleit is tot allen den omberuerlike(n) [en(de) haeflike] goede(n) henrix le(m)mens sijns vad(er)s/
opde(n) dach van hede(n) doen inne scrive(n) voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en)/
inde banc ald(aer) ja(n)ne le(m)mens oem des vors(creven) daneels die hem ongebr(uyc)/
dede aende goede h(ier) ond(er) bescr(even) inde(n) ierste(n) aen (½) boend(er) lants/
gelege(n) int bloc gehete(n) de breke tussce(n) de goede des vors(creven) daneels/
en(de) sh(ere)n strate It(em) [aen] alrehande opgaende hout te wete(n) xxv eyke(n)/
xii esschen en(de) vijftich abeele Tot welke(n) daghe de vors(creven) jan/
niet comen en is den vorscr(even) daneele sine(n) dach v(er)wachten(de)/
soe hebbe(n) de h(ere)n scepen(en) va(n) loven(en) t(er) manisse(n) smeyers gewijst voir/
een vo(n)nisse datmen den vors(creven) daneele vande(n) vors(creven) goede(n)/
houde(n) sal in sine(n) beleide also v(er)re alst noch voir hen niet come(n)/
is p(rese)nt(ibus) rike abs(oloens) roelofs prike(re) junii xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick