SAL8118, Act: R°303.1 (330 of 333)
Search Act
previous | next
Act R°303.1  
Act
Date: 1447-06-18
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-17 by kristiaan magnus
It(em) want h(er) arnt van coursworm ridde(r) gevo(n)nist heeft voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) seke(r) scepen(en) brieve va(n) loeven(en) alse van xxix mudden spelten/
goet en(de) paeyabel d(er) mate(n) van hoye erfs pachts alle jae(re) s(in)[te] andries misse/
apostels vallen(de) en(de) sond(er) begrijp te lichtmisse te betalen(e) en(de) te vileer bij/
ha(n)nuyt te leve(re)n die de voirs(creven) h(er) arnt heeft en(de) houden(de) es aen en(de) op/
een hof mette(n) huyse(n) hove(n) wynne(n)de lande(n) bog(ar)den beempde(n) eeusele(n) met/
allen ande(re)n hue(re)n toebeh(oirten) collarts le pollits gelegen te vileer le poplier/
bij ha(n)nuyt en(de) de he(re)n scepen(en) van loeve(n) t(er) manisse(n) smeyers gewijst/
hebbe(n) voir een vo(n)nisse dat de voirs(creven) h(er) arnt met meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeve(n)/
trecke(n) soude opde voirs(creven) pande vonde hij ald(aer) te pande(n) soe soude hij pande(n)/
en(de) en vonde hij d(aer) niet te pande(n) soe soude hij voirt vae(re)n opde voirs(creven)/
goede mette(n) rechte Soe eest dat jan jasp(ar) va(n) ha(n)nuyt als volcomelic/
gemechticht va(n) wege(n) des voirs(creven) h(ere)n arnts acht(er)volgen(de) den voirs(creven) vo(n)nisse/
getoge(n) es met meye(r) en(de) scepen(en) voirg(enoemt) opde voirs(creven) goede als tot sijne(n) pande/
aldair hij niet te pande(n) vonden en heeft Soe eest dat alle de voirs(creven)/
goede alsoe verre als sijn [die] pande sijn voe(r) alle den [sijnen den] voirs(creven) erfpacht en(de) voe(r)/
cost en(de) co(m)mer d(aer)op met rechte geloepen den voirs(creven) janne jaspar/
gelevert sijn cor(am) linthe(re) prijke(re) junii xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick