SAL8118, Act: V°195.3 (203 of 333)
Search Act
previous | next
Act V°195.3  
Act

Transcription

2020-10-30 by Kristiaan Magnus
It(em) hubrecht noppeney wonen(de) inde hoelstrate in p(rese)nc(ia) heeft/
gekint en(de) gelijt dat hij wael en(de) wittelic v(er)cocht heeft ja(n)ne/
van let de vruchte(n) van eene(n) halve(n) boend(er) lants gelegen/
bove(n) voerde geheten bevershaghe die ten oexte naestcomen(de)/
wassen sulle(n) opt selve lant d(aer) af deen dach(mael) besayt es met/
rogghe en(de) dand(er) dach(mael) met g(er)sten sal de selve hubr(echt) de(n)/
vors(creven) ja(n)ne besayt leve(re)n met gersten en(de) dat gemest gelijc/
regenoete(n) [welke vruchten van gedragende (½) boend(er) de vors(creven) jan uut v dach(mael) lants geleg(en) als bove(n) tot sijne(n) schoensten en(de) tot sijne gelieften kiesen mach d(aer)t hem best in dien stucke gelieft] welke vruchte(n) de vors(creven) hubr(echt) h(ier) voermaels/
tegen ja(n)ne m(er)t(er) m(er)thens wael en(de) wittelic gecocht heeft /
P(ro) c(er)to p(re)cio de quo satisf(actum) p(ro)mitt(ens) d(i)c(t)us hub(er)t(us) d(i)ct(u)m/
joh(ann)em de p(re)miss(is) erga quoscu(mque) r(e)ctam p(re)st(are) war(andiam) roelofs prike(re)/
m(ar)tii t(ertia)
ContributorsKristiaan Magnus , Jos Jonckheer , kristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2014-01-27 by Kristiaan Magnus