SAL8118, Act: V°261.1 (287 of 333)
Search Act
previous | next
Act V°261.1  
Act
Date: 1447-05-09
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-26 by kristiaan magnus
It(em) want jan truydens die geleit is totte(n) goede(n) have en(de) erve/
lijsbetthe(n) truydens wed(uwe) goerts wile(n) kemerlinx van bercheyke/
opde(n) dach van hede(n) hadde doen inne scrive(n) en(de) dach va(n) rechte/
betekene(n) inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) stevene/
coema(n) arnds swag(er) en(de) kerstiane coema(n) heyns swag(er) met hue(re)n/
medeplicht(ere)n die hem ongebr(uyc) dede(n) aen een mudde rox erfs pachts/
aen en(de) op zeke(r) goede en(de) ond(er)pande toebeh(oirende) berthelmeeuse willen/
gelege(n) inde p(ro)chie van eyke It(em) noch aen i mudde rox erfspachts/
aen en(de) op zeke(r) goede en(de) ond(er)pande peet(er)s de molde(re) gelegen/
inde p(ro)chie van west(er)hove(n) It(em) aen i mudde rox erfs pachts aen/
en(de) op zeke(r) goede en(de) pande jans ravens gelege(n) te do(m)mele/
It(em) noch aen i mudde rox aen en(de) op zeke(r) goede en(de) ond(er)pande/
jans de kelde(re) van riethove(n) gelge(n) te riethove(n) Ende de vors(creven)/
steve(n) en(de) kerstiaen noch huer medeplicht(er)s ten vors(creven) dage niet/
come(n) en sijn soe hebbe(n) de h(ere)n scep(enen) va(n) loven(en) t(er) manisse(n) smeyers/
gewese(n) voir een vo(n)nisse datme(n) de(n) voirs(creven) ja(n)ne houde(n) sal/
in sine(n) beleide vande(n) vors(creven) goede(n) also v(er)re alst noch voir hen/
come(n) is p(rese)nt(ibus) omn(i)b(us) scab(inis) maii ix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick