SAL8118, Act: V°262.4 (290 of 333)
Search Act
previous | next
Act V°262.4  
Act
Date: 1447-05-09
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-10 by kristiaan magnus
It(em) waert alsoe dat de vors(creven) goede in toecomen(de) tijde(n) voir de vors(creven)/
lijfpe(n)s(ien) [de(n) vors(creven) wout(ere)n] niet goetgenoech en wae(re)n nocht oft dat oec uute(n) selve(n)/
goede(n) meer chijs ginck dan vors(creven) es so eest vurwerde dat de vors(creven)/
wout(er) hem mette(n) vors(creven) brieve vande(n) xv rid(er)s sal moge(n) behulpe(n)/
opde(n) vors(creven) w pet(ere)n en(de) sijn goede o(m)me wed(er) te gec(ri)gene de vors(creven) x/
rid(ers) vand(er) lijfp(ensien) mette(n) pachte en(de) metgad(er)s coste en(de) co(m)me(r) met rechte/
d(aer)op gelope(n) en(de) niet meer en(de) te dier meyni(n)ge(n) sal de(n) scoutbrief/
ond(er) scepen(en) blive(n) liggen(e)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick