SAL8118, Act: V°263.1 (293 of 333)
Search Act
previous | next
Act V°263.1  
Act
Date: 1447-05-11
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-14 by kristiaan magnus
It(em) cond zij alle(n) liede(n) dat jan vand(er) merct in tege(wordicheit) d(er) scepen(en) van/
loeven(en) gestaen heeft gekint en(de) gelijdt dat hij gehat en(de)/
gehave(n) heeft van zwere van facuwez vii(½) gulde(n) peet(er)s/
der mu(n)te(n) ons gened(ichs) he(re)n ts(er)toghe(n) van bourg(oign)[en] en(de) van braba(n)t/
jairlik(er) lijfpensie(n) alse den voirscr(even) janne tot sijne(n) live gevale(n) [gevalle(n)]/
en(de) verschene(n) sijn aen en(de) op thoff ten boegarde met alle(n)/
sijne(n) toebehoirte(n) des selfs zweers te weten(e) deen helicht daer/
aff xix daghe in septembri en(de) dand(er) helicht xix daghe/
in m(er)te daer nae volgende beyde lest leden Beke(n)ne(n)de de/
voirscr(even) jan vand(er) merct hem vande(n) voirscr(even) zweere vanden/
voirscr(even) t(er)mijne(n) en(de) van alle(n) ande(re)n voirleden(en) t(er)mijne(n) volcomelijke(n)/
genoech geschiet sijnde Scelden(de) den voirscr(even) zweere de voirs(creven)/
sijn goede en(de) voirt en(de) alle ande(re)n des quitancie(n) behoeven(de)/
volcomelijc quijt Geloven(de) de voirscr(even) jan den voirscr(even) zweere/
en(de) sijn goede d(aer)aff ne(m)meer [ne(m)m(er)meer] aen te spreken hem te moyen noch/
te vexeren bij hem selve(n) noch by bij yemande and(er)s in egheene(n)/
rechte gheestelijc oft weerlijck cor(am) roelofs ov(er)wynge maii xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick