SAL8118, Act: V°282.1 (306 of 333)
Search Act
previous | next
Act V°282.1  
Act
Date: 1447-06-01
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-11 by kristiaan magnus
Van ja(n)ne de becke(re) gehete(n)/
baex/
It(em) joes ts(er)ghisels gehete(n) de stoyte(re) wonen(de) te meltbroec in p(rese)nc(ia) heeft/
geloeft op sijn lijff en(de) op sijn goet en(de) op zoenbreke en(de) peisbreke te/
sine dat hij om egeenrande zake(n) noch stucke(n) wille die gesciet/
sijn tot opde(n) dach va(n) heden tusschen den selve(n) jose in deen zijde/
en(de) janne de becke(re) gehete(n) baex in dande(re) den selve(n) janne/
ne(m)m(er)meer wangonst hatide veede noch viantscap doen noch/
drage(n) en sal hem crincken noch hind(ere)n aen sijn lijf noch/
aen sijn goet noch dage(n) noch moeye(n) buyte(n) lants noch oec/
te campe eysschen bij hem selve(n) noch (et)c(etera) Beken(nende) (et)c(etera)/
behoud(elijc) indien heeft de selve joes den selve(n) ja(n)ne iet/
aen[te]spreke(n) dat hij dat doen mach en(de) metten rechte cor(am)/
rike kers(makere) junii p(rim)[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick