SAL8118, Act: V°298.3-R°299.1 (326 of 333)
Search Act
previous | next
Act V°298.3-R°299.1  
Act
Date: 1447-06-16
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-19 by kristiaan magnus
It(em) al eest alsoe dat de vors(creven) gegoedde(n) inde geheel goede d(aer) tvors(creven)/
beleit op slaende compt geheelic en(de) al gegoet en(de) geerft sijn gelijc/
vors(creven) is en(de) men ind(er) waerh(eit) bevindt dat de vors(creven) wile(n) lenaert/
en(de) goedele sijn wijff die den vors(creven) brieff bekint hebbe(n) te(n) tijde(n)/
als sij leefde(n) zeke(r) porceele vande(n) vors(creven) erfgoede(n) ten erfchijse/
uutgegeve(n) hebbe(n) hadde(n) goerde de(n) sluyp(er)e voe(r) en(de) o(m)me vii/
chijsguld(en) d(aer) af de selve goerd noch sijn naecomel(ingen) noyt gued(inge)/
en hadde(n) alsoe sij meyne(n) Soe hebbe(n) de vors(creven) gegoedde(n) in teg(ewordicheit)/
d(er) scepen(en) va(n) lov(en) gestae(n) toegeseet en(de) geloeft de(n) vorscr(even)/
goede sine(n) kinde(re)n oft den ghene(n) die(n) de vors(creven) goert/
/ oft sijn kinde(re) de vors(creven) goede uutgeg(even) oft v(er)cocht hebbe(n) mochte(n) mett(er)/
selv(er) gued(inge) egeen hind(er) noch letsel aende vors(creven) goede te doene vord(er) dan/
d(aer) aen te v(er)reike(n) en(de) te v(er)hale(n) mette(n) rechte xviii chijsguld(en) [eens] En(de) ingevalle/
oft de besitt(er)s vande(n) selve(n) goede(n) die xviii guld(en) weig(er)de(n) te bet(alen) so sulle(n)/
sij mett(er) selv(er) hue(r) gued(inge) huer recht mogen vord(ere)n opde geheel goede/
o(m)me die te behoudene en(de) te besittene nae inhout hue(re)r brieve(n)/
vors(creven) En(de) in gevalle oft sij de vors(creven) goede wo(n)ne(n) oft hen oec de/
vor(creven) pe(n)ni(n)ge(n) bet(aelt) worde(n) soe es vurwerde dat de vors(creven) kinde(re) ruelens/
en(de) de vors(creven) twee heilegeeste(n) d(aer) inne gericht sijn sulle(n) te wete(n)/
beide de vors(creven) heilegeeste(n) in een vijfstendeel en(de) de kinde(re) ruelens/
oec in een vijfstendeel en(de) niet vord(er) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick