SAL8119, Act: R°4.7 (1 of 325)
Search Act
previous | next
Act R°4.7  
Act
Date: 1447-07-01

Transcription

2015-02-20 by Chris Picard
It(em) lambrecht moens die op den dach van heden dach/
van rechte b voe(r) meye(r) en(de) scep(enen) van lov(en) betekent was jeg(en)/
yweyne(n) rampart als geleidt nad(er) stat recht van lov(en) tot allen den/
goeden have en(de) erve jouffr(ouwe) alijte(n) van beke alse van vii/
sacke tarwen die de selve yweyn uut macht van sijne(n) vors(creven)/
beleyde den vors(creven) lamb(rechten) eysschende is welke schout hij d(er) vors(creven)/
jouffr(rouwe) ontkent heeft d(aer) om de selve lambrecht in jeg(enwordicheit) d(er) scep(enen)/
van lov(en) gep(rese)nteert van jege(n) d(er) vors(creven) jouffr(ouwe) te hakendovel ond(er) (de)/
banc d(aer) hij geseten is oft te thiene(n) rechts te plegen .../
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2014-09-25 by Inge Moris