SAL8121, Act: V°158.2 (206 of 381)
Search Act
previous | next
Act V°158.2  
Act
Date: 1450-01-27

Transcription

2015-08-21 by xavier delacourt
It(em) den voirscr(even) brieff sall ond(er) scepen(en) blijve(n) ligghende Ende is bijden /
voirscr(even) janne bekint te deser meyninghen alse dat de voirscr(even) jan /
en(de) henrick gebrued(ere)n tot hue(re)n behoeff en(de) tot behoeff hue(re)r and(ere)n /
brued(ere)n en(de) zust(ere)n voirscr(even) sullen moeghen doen leyden tot allen /
den o(n)beruerlijken goeden des voirscr(even) jans zoe waer die geleghen /
sijn te dien eynde dat de voirscr(even) henrick mette(n) voirscr(even) beleyde /
d(aer)toe sijn ande(re) bruede(re)n en(de) zust(ere)n met hem geleydt sijnde gehouden /
sullen sijn hem hant en(de) mont te leenen opte voirscr(even) goede /
voerts varen mach o(m)me van dien goeden voir uut te hebben /
en(de) d(aer)aff te trecken neghentich gulden rijd(er)s tot sijnen behoeff en(de) /
noch twintich rijders tot behoeff katlijnen des selfs jans marte /
tot hue(re)r manissen die als v(er)volghde schout te betalen Bij also /
dat de voirscr(even) kijnd(ere)n en(de) marte den voirscr(even) janne sijnen leefdach /
lanck due(re)nde alsoe guetlijck sijn sullen als sij tot heertoe geweest /
hebbe(n) en(de) anders niet Ende de voirscr(even) pe(n)ninghen alsoe bijden voirs(creven) /
henricke(n) vande(n) geheele(n) o(n)beruerlijke(n) goede(n) des voirscr(even) jans gehave(n) /
hebben(de) Soe eest voirw(er)de dat de voirscr(even) gebrued(ere)n en(de) sust(ere)n mette(n) /
voirs(creven) beleyde van dien daghe voirts niet voirder wercken noch /
d(aer)mede p(ro)cede(re)n en moeghen dan alleene opt vierde gedeelte vande(n) /
voirs(creven) goede(n) dwelck sij ond(er) hen neghen(en) gelijck deylen sullen ingaende /
de macht vande(n) voirs(creven) beleyde en(de) de betalinghe vande(n) voirscr(even) /
pe(n)ni(n)ghen t(er) stont naede doot des voirs(creven) jans en(de) niet eer cor(am) eisd(em) /
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2015-02-23 by kristiaan magnus