SAL8123, Act: R°170.1 (217 of 594)
Search Act
previous | next
Act R°170.1  
Act
Date: 1452-03-30

Transcription

2020-10-07 by Jos Jonckheer
It(em) nae dien dat wout(er) van blaerdonck sone wilen henrix sinte peet(er)s man van/
loeven(e) hem verlaten(de) opde vrijh(eit) va(n) sinte peet(er)s ma(n)scap vors(creven) geweigert hadde/
te rechte te stane inde banc van gheele tegen ja(n)nen huybens sone heilwigen wijle(n)/
van bladerdonck sijnend(er) sust(er) sone en(de) tegen gorijse vlays die(n) man en(de) momboir es/
katlinen huybens sust(er) des vors(creven) jans alse van zeke(re)n erfgoeden die den/
vors(creven) p(er)soenen bleven sijn uuter doot henrix wijlen vors(creven) huers oud(er)vaders En(de) de/
selve jan en(de) gorijs den vors(creven) wout(ere)n voir meye(r) en(de) s(in)[te] peet(er)s ma(n)ne va(n) loeven(e) te/
rechte betogen hadde ald(aer) sij in beiden zijden compareren(de) de vors(creven) jan ende/
gorijs deden opdoen hoe dat sij inde vors(creven) banc van gheele hen gepijnt/
hadden de p(ro)p(ri)eteit vander erflich(eit) hen als voe(r) verstorven te gecrijgen met/
rechte vanden vors(creven) wout(ere)n die hen die voerhielde ende wa(n)t dat niet/
aen en raecte den p(er)soen van wout(ere)n sijnen halse nocht haven soe meynden/
sij dat sij dat inde vors(creven) banc souden moegen volgen D(aer) op de vors(creven) wout(er)/
antwerde dat d(er) vors(creven) sijnre wed(er)p(ar)tien bij hem voe(r)maels bewisinge gedaen wae(re)/
van hue(re)r erflich(eit) gelijcme(n) ald(aer) den sust(ere)n pleeght te bewisene te weten(e) twee/
sust(ere)n gelijc eenen brueder en(de) d(aer) voe(r) hadde hij hen bewesen ii(½) mudde(n)/
corens te weten thalf mudde d(er) bastart docht(er) d(er) vors(creven) heilwigen bij (con)sente/
van sijnre wed(er)p(ar)tien en(de) elken van sijnre p(ar)tien een mudde d(aer) aff en(de) wae(re)/
nae met hen ov(er)comen voir elc mudde core(n)s te geven xx peet(er)s en(de) voe(r)/
die peet(er)s heeft hij geloeft gront van erve te setten dwelc hij alnoch/
p(rese)nteert te doene en(de) sijn kinde(re) te halme te bringen en(de) die vand(er) hant sijn/
behoerlic te vervane bieden(de) oec de vors(creven) pointen te thoenen waer op/
de vors(creven) sijn wed(er)p(ar)tie r(e)pliceerde gelijc als sij in hue(re)r aensprake(n) gedae(n)/
hebben Es gewij Soe hebben de h(ere)n scep(enen) van lov(en) t(er) manisse(n) smeyers/
gewijst voer een vo(n)nisse dat eve(n) v(er)re de(n) vors(creven) ja(n)ne en(de) gorise gelieft/
heilwigen wile(n) hue(re)r moed(er) kinsgedeelte te volgen dat sij dat sulle(n) moge(n)/
doen inde(n) hof d(aer) die goeden geleg(en) sijn P(rese)nt(ibus) m(ichaele) abs(oloens) jud(oco) abs(oloens) jo(hanne) witte/
f(ilio) q(uon)d(am) franc(onis) lud(ovico) roelofs homi(ni)b(us) s(an)c(t)i petri lov(aniensis) m(ar)tii penult(ima)
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-07-24 by Jos Jonckheer