SAL8123, Act: V°396.2-R°397.1 (498 of 594)
Search Act
previous | next
Act V°396.2-R°397.1  
Act
Date: 1453-03-02

Transcription

2020-01-08 by Jos Jonckheer
Item gregoir vanden wijg(ar)de sone roelofs vanden wijg(ar)de recteur des out(aer)s/
van sint jans baptisten geleg(en) int hoff t(er) motten inde p(ro)chie va(n) graven/
ende roelof vande(n) wijg(ar)de sijn vader in p(rese)nc(ia) hebben v(er)huert en(de) bekint/
dat sij v(er)huert hebben janne van chienoit eene(n) beempt [toebehoiren(de) de vors(creven) outaer] gelijc dat/
hij gelege(n) is inde p(ro)chie van graven acht(er) tangisairt tusschen de/
dile ald(aer) op deen zijde en(de) de goede wout(er)s vande(n) voirde op dande(re)/
Te houden en(de) te hebbene van half m(er)the neestcomen(de) eene(n) t(er)mijn/
van vi lang deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jae elx/
jaers omme iiii g(ri)pen elken grijp te xl pl(a)c(ken) gereke(n)t maken(de)/
tsame(n) xxiiii g(ri)pen van welken xxiiii g(ri)pen de vors(creven) gregoir/
en(de) roelof sijn vader hen voir scepen(en) bekint hebben vande(n) voirs(creven)/
janne volcomelic bet(aelt) en(de) genoech geschiet sijnde Met alsulker/
vurwerden oft de voirs(creven) gregoir binne(n) den vors(creven) vi jae(re)n aflivich/
/ worde Ende alsoe den vors(creven) beempt den vors(creven) janne bijden/
toecomen(de) recteur vanden vors(creven) outare ontogen worde dat in/
dien gevalle de vors(creven) roelof voir elc jair den selve(n) janne/
gebrekende van sijnder hue(re)n restitue(re)n sall iiii g(ri)pen te xl/
pl(a)c(ken) Ende es oic vurw(er)de dat jan van chienoit houden sall/
thout opden vors(creven) beempt sta[e]nde Geloven(de) opde manie(re) voirs(creven)/
de vors(creven) sone ende de vader den vors(creven) janne vand(er) vors(creven) hueri(n)gen/
recht warant te sijne cor(am) pynnock tymple m(ar)tii s(ecund)[a]
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-08-19 by Jos Jonckheer