SAL8125, Act: R°69.2 (71 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°69.2  
Act
Date: 1454-10-15

Transcription

2020-08-24 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) henric jans in p(rese)nc(ia) heeft geloeft op sine(n) cost/
den vors(creven) sine(n) borghen tot hue(re)n manissen aut alt(er)i(us) eor(um)/
lator(is) p(rese)nciu(m) te comen voe(r)den meye(r) en(de) laten willems van/
daleem in sijne(n) hove te wevere en(de) ald(aer) den selven/
meye(r) en(de) laten in hue(re)n handen op te dragene en(de) hen in/
hue(re)n [hande(n)] te setten met allen vormen en(de) manie(re)n van rechte/
een dachmael lants geleg(en) opde varent tusschen de/
goede der tafelen sheilichsgeests va(n) thienen en(de) de goede/
ja(n)nes bog(ar)ts o(m)me den selven p(er)sonen sinen borgen en(de)/
elken van hen d(aer) aen te v(er)reikene en(de) te v(er)hale(n)ne/
alle alsulke(n) costen en(de) lasten als sij liden oft hebben/
mochten hoedanich sij wae(re)n uut ocsuyne der lijfpens(ie)/
vors(creven) metgaders der principaelder lijftochten op/
dat sij oft enich van hen die gelden oft v(er)panden/
moesten sond(er) argelist cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer