SAL8125, Act: R°71.2 (74 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°71.2  
Act
Date: 1454-10-17

Transcription

2020-08-29 by kristiaan magnus
Cond zij alle(n) lieden dat jan ylkarts geheete(n) laureys sone/
jans wile(n) ylkarts in jegewordich(eit) der scepen(en) van loeven(e)/
gestaen heeft geloeft en(de) toegeseet katlijnen en(de) m(ar)grieten/
gesuste(re)n docht(ere)n henrix wile(n) va(n) ro(m)merien en(de) wijlen/
joha(n)nen laureys sijns wijfs sust(er) des vors(creven) jans en(de) elker/
besundert so wes goede het sij haeflike goede vliegenderve/
leengoede chijsgoede oft eygengoede met alle(n) yegewel/
ken hue(re)n toebehoerte(n) die [hem] blive(n) sulle(n) en(de) versterve(n) nae/
en(de) vander doot henrix stamelaerts en(de) maghtelden/
laureys sijns wijfs sust(er) des vors(creven) jans en(de) wijle(n) joha(n)ne(n)/
vors(creven) dat sij alle de selve goede mette(n) selve(n) janne/
in twee porceele(n) en(de) gedeelten hebben en(de) deilen sulle(n)/
d(aer) af deen geheel helicht d(er) selver goeden den vors(creven)/
ja(n)ne toebehoere(n) sall en(de) dander helicht den vors(creven)/
twee gesust(ere)n te samen alsoe dat eenre ye elker/
der vors(creven) gesust(ere)n tvierdel vande(n) selve(n) geheele(n) goede(n)/
alsd(an) volgen sal en(de) toebehoere(n) niet wederstaende die(n)/
gaders oec dien goeden d(aer) inne de selve jan biden vors(creven)/
gehuysschen [oft enigen van hen] in hue(re)n leve(n)den lijve gegoedt en(de) geerft/
mocht worden niet wederstaen(de) dien dat de selve gesust(ere)n/
nae de doot vande(n) selve(n) gehuyssce(n) inde vors(creven) goede op dat de/
vors(creven) jan alsda(n) livich en(de) leve(n)de wae(r) egeen recht geboe(re)n en soude/
noch inde selve goede alsd(oen) negeenssins gerecht sijn en soude(n)/
velde m(er)sels oct(obris) xvii dwelc de vors(creven) jan hen geloeft/
en(de) toegeseet heeft te doene velde m(er)sels oct(obris) xvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer