SAL8125, Act: R°74.2 (76 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°74.2  
Act
Date: 1454-10-22

Transcription

2020-09-01 by kristiaan magnus
It(em) joffrouwe m(ar)griete van meldert weduwe willems/
wilen van montenaken in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van loeven(e) ge/
staen heeft geloeft meester janne van hasselt meester/
in acten en(de) licenciaet in loy executeur vanden testame(n)te/
meester lodewijx wilen de vette(re) oftmen inden testame(n)te/
des vors(creven) wilen meest(er)s [lod(ewijx)] in enig(er) manie(re)n bevint dat der selver/
joffrouwe(n) uut ocsuyne vandien iiii rid(er)s lijfpens(ien) die/
sij met zeke(re)n borgen met scepen(en) brieven van loeven(e) den/
selven meest(er) lod(ewijcke) oft sinen kind(ere)n jarlix sculdich wae(r)/
die [nu] huer int geheele verstorven sijn van enigen acht(er)stelligen/
pachten der selver lijfpensien bevonden werde tacht(er) en(de)/
in gebreke wesende dat sij die acht(er)stellige pachte(n)/
den selven meest(er) ja(n)ne tot sijnd(er) manissen uut reiken en(de)/
bet(alen) sall t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) velde m(er)sels oct(obris) xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer