SAL8125, Act: R°80.2 (83 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°80.2  
Act
Date: 1454-10-24

Transcription

2020-09-14 by kristiaan magnus
It(em) al eest soe dat den brief t(er) manissen bekint es te/
bet(alen) soe es nochtan de meyni(n)ge van dien en(de) vurw(er)de/
dat de vors(creven) gheert aenden vors(creven) ja(n)ne gestaen sal alle/
maenden eenen peet(er) te bet(alen) tot dat de vors(creven) schout al/
volbetaelt sijn sall m(air) gaen ii maenden ov(er) so sal de/
vors(creven) schout geheelic en(de) al bet(aelt) gevallen sal en(de) alsd(oen)/
salme(n) den vors(creven) ja(n)ne den vors(creven) schoutbrief laten volgen/
en(de) sal dierste bet(alinge) sijn van heden ov(er) een maent sond(er)/
argelist cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer