SAL8125, Act: R°91.2 (96 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°91.2  
Act
Date: 1454-11-05

Transcription

2020-10-08 by kristiaan magnus
Item henr(ick) vander balct in pr(ese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijdt/
dat hij wael en(de) wettelic v(er)cocht heeft coeline vand(er)/
balct sijne(n) brued(er) alsulken gedeelt va(n) eene(n) huyse en(de)/
hove met sijnd(er) toebehoirte(n) geleghe(n) t(er)plaetsen gehete(n)/
t(er)balct onder de banc van erps en(de) van hockesele alsse/
den selve(n) henricke bleve(n) is en(de) v(er)storve(n) nae en(de) vand(er)/
doot va(n) wijle(n) sijne(n) vad(er) en(de) moed(er) voir eene(n) zeeke(re)n/
prijs van ghelde d(aer)aff de vors(creven) henric hem bekint heeft/
vande(n) vors(creven) sijne(n) brued(er) volcomelike(n) genoech geschiet/
sijnde Geloven(de) d(aer) o(m)me de selve henric de(n) vors(creven) sijne(n)/
brued(er) tot sijnre manisse(n) te comen(e) voir hove en(de) he(re)n/
d(aer)men die afhouden(de) is en(de) den selve(n) sijne(n) brued(er) gued(inge)/
en(de) v(er)thienisse te doene tot sijnd(er) manisse(n) vande(n) vors(creven)/
goede(n) en(de) desgelijx oic v(er)thienisse te doene va(n) alsulke(n)/
goede(n) als hem nae de doot va(n) sijne(n) vors(creven) brued(er) en(de) oic/
va(n) sijne(n) suste(re)n v(er)schine(n) mochten en(de) die met hem te/
halme en(de) te monde te bringen(e) Et t(antu)m et(cetera) cor(am) prijke(re)/
m(er)sels no(vem)[br(is)] v[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer