SAL8125, Act: V°110.3 (107 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°110.3  
Act
Date: 1454-11-21

Transcription

2020-11-19 by kristiaan magnus
It(em) henric de custe(re) als man van buyte(n) die beclaecht was/
van jacoppe(n) van duysborch oec als man va(n) buyte(n) vore/
de so(m)me van xx rijd(er)s d(aer) af den dach va(n) rechte hen/
betekent sijnde tot op heden met rechte v(er)streke(n) is ald(aer)/
de vors(creven) jacop niet come(n) en is den selve(n) henricke alt(oes)/
sine(n) dach v(er)wachten(de) soe es de vors(creven) he(n)ric vander/
vors(creven) clachte(n) voe(r) de so(m)me vors(creven) v(er)weert gewijst cor(am)/
o(m)nib(us) scab(inis) ex(cep)[to] kers(makere) no(vem)[br(is)] xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-09 by Jos Jonckheer