SAL8125, Act: V°134.1 (130 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°134.1  
Act
Date: 1454-12-12

Transcription

2021-01-13 by kristiaan magnus
Nae dien dat jan stockelpot sone wilen jans tierst uut/
m(ar)grieten wedewe des vors(creven) wijlen jans sijnder moeder/
broode gedaen sijnde gevonnist heeft voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(e) zeke(re) scepen(en) brieven van loeven(e) op/
symone sains na(tur)lec sone h(ere)n vranx wilen sains priest(er)s/
alse van zeke(re)n geluften van warantscape en(de) ge/
noech doene van iii dachmael beempts eygens goets/
i vierdel min geleg(en) te winxele opde zuetbemde/
tusschen de goede henrix vander hulst en(de) de goede/
goert scoliers biden vors(creven) symone voe(r) eygen ge/
warandeert Ende de vors(creven) jan naevolgende den/
vors(creven) vo(n)nisse den vors(creven) symone op heden met/
rechte inde banc voere meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
heeft doen dach doen ald(aer) hij totten rechte niet en es/
gecompareert De vors(creven) jan sijn gebrec alh(ier) opdoende/
alse van ii mudden rox erfs pachts jairlix die/
lodewijc uuten liemi(n)gen opde selve goede met rechte/
gewonnen heeft soe hebben de h(ere)n scepen(en) van lov(en)/
t(er) manissen smeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse waer/
de vors(creven) symoen ten opstane smeyers en(de) der scep(enen)/
niet en compt dat de vors(creven) jan stockelpot sijn/
waerscap volgen mach p(rese)ntib(us) om(n)ib(us) scabinis in/
scampno dempto kersmake(re) dec(embris) xii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-09 by Jos Jonckheer