SAL8125, Act: V°145.4 (146 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°145.4  
Act
Date: 1454-12-24

Transcription

2021-04-19 by kristiaan magnus
Item de vors(creven) borgen en(de) elc van hen bezundert sal hem/
mette(n) vors(creven) schoutbrieve moge(n) behulpe(n) alst hem ghe/
lieft o(m)me vander vors(creven) lijfpensien tot hue(re)r manissen te/
doen lossen so wanneer sij d(aer) voe(r) niet langher staen noch/
borghe bliven en willen Ende oec d(aer)mede v(er)reiken en(de)/
v(er)halen alle costen en(de) lasten hoedanich die wae(re)n het/
waren vroentcosten costen van leistinghen oft and(er)ssins/
in watt manieren dat ware die sij oft ennich/
van hen mids der vors(creven) borchtochten in ennighen/
manie(re)n hebben oft liden mochten ende al sonder/
argelist Ende te dier meyninghen sal den schout/
brieff onder scepen(en) bliven liggende cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-09 by Jos Jonckheer