SAL8125, Act: V°69.1 (72 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°69.1  
Act
Date: 1454-10-16

Transcription

2020-08-24 by kristiaan magnus
It(em) joha(n)nes pynnoc apothecari(us) die inder vroente(n) jans boen/
vorst(er)s te loeven(e) hadde doen hachte(n) en(de) sette(n) m(er)tene va(n)/
werchte(re) gehete(n) daems hoemake(r) voe(r) de bewisenisse va(n)/
ii riders lijfpensie(n) en(de) dacht(er)stellige pachte(n) vander selv(er) mette(n)/
coste(n) va(n) rechte d(aer) op geloepe(n) es gegae(n) mette(n) scepen(en) va(n) lov(en)/
h(ier) nae genoempt tot inder vroente(n) des vors(creven) jans de(n) selve(n)/
m(er)tene ald(aer) sueken(de) den welke(n) sij ald(aer) niet gevonde(n) en hebbe(n)/
Es d(aer) o(m)me de selve vroente nae d(er) stat recht voe(r) des/
vors(creven) is beleit cor(am) abs(oloens) prijke(re) oct(obris) xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer