SAL8125, Act: V°69.4 (73 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°69.4  
Act
Date: 1454-10-16

Transcription

2020-08-29 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) ii p(er)soene(n) en(de) elc va(n) hen sal hem mette(n) vorscr(even)/
brieve vande(n) xx rijd(er)s moge(n) behulpe(n) alst hem gelieft/
o(m)me hem te doen lossen vand(er) lijfpens(ien) vors(creven) d(aer) voe(r) sij gesproke(n)/
en(de) borge bleve(n) sijn end(de) desgelijx mette(n) selve(n) brieve tot/
hue(re)r manisse(n) v(er)reike(n) en(de) v(er)hale(n) alle coste(n) en(de) laste(n) hoedanich/
die oec wae(re)n die sij oft enich va(n) hen uit ocs(uyne) d(er) selv(er)/
borchtochte(n) lide(n) mochte(n) dwelc ged(aen) sijnde salme(n) den scoutbrief/
te nyeute doen cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer