SAL8125, Act: V°74.4 (77 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°74.4  
Act
Date: 1454-10-22

Transcription

2020-09-01 by kristiaan magnus
It(em) h(er) vrancke calabers als volcomelic gemechticht inde(n) name/
en(de) va(n) wege(n) des cloest(er)s va(n) vileer in deen zijde en(de) de wed(uw)[e]/
dierix wijle(n) van langroede in dande(r) zijde die op heden/
tegen malcande(re)n dach va(n) rechte hadden voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n)/
loeven(e) inde banc ald(aer) hebben den selve(n) dach uutgestelt/
en(de) verlinct tot van heden ov(er) een maent te mistide neest/
comen(de) o(m)me alsd(oen) tegen malcande(re)n rechts te plegen gelijc sij/
op heden gedaen souden hebben cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) excepto/
kersmake(re) opp(endorp) octobris xxii vide(licet) die m(er)c(urii)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer