SAL8125, Act: V°81.1 (84 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°81.1  
Act
Date: 1454-10-26

Transcription

2020-09-14 by kristiaan magnus
It(em) heeft begheert m(er)ten del velbriese vors(creven) dat den vors(creven)/
beleitbrieff mette(n) schoutbrieve onder scepen(en) van loeven(e)/
sal bliven liggen(de) tot behoef des selfs m(er)tens o(m)me den/
selve(n) cornelise talle(n) stonden als des van node sal wesen/
d(aer) mede te behulpen en(de) hem d(aer) mede alle bestenticheit/
van rechte in vordernissen des vors(creven) m(er)tens te doen en(de)/
late(n) geschien Behoud(elijck) nochta(n) die(n) datme(n) den selven/
m(er)tene beide de selve brieve op dat hijs begheert/
in sine(n) handen ov(er)geven sall tot sijnre manissen Consenteren(de)/
de selve m(er)ten oft hij aflivich worde en(de) hij de selve/
brieve niet gehaelt en hadde en(de) die ond(er) ons alsd(an)/
worde(n) bevonden datmen indien gevalle de selve brieve/
den vors(creven) cornelise in sijnen handen en(de) behelde sal laten/
volgen [ombelet va(n) yema(n)de] o(m)me d(aer) mede te voldoene en(de) te volbringene/
alsulken testament mekinge oft begeerte als de selve/
m(er)ten vanden selve(n) sine(n) goede(n) maken en(de) ordine(re)n sall/
sond(er) argelist
alsd(oen) gemaect en(de) geordineert sal hebben/
sond(er) argelist cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer