SAL8126, Act: R°107.1 (123 of 455)
Search Act
previous | next
Act R°107.1  
Act
Date: 1455-11-15

Transcription

 by 
It(em) henric goffart wonen(de) te marbays porte(r) te loeven(en) in p(rese)nc(ia)/
d(er) scepen(en) van loeven(en) gestae(n) heeft geloeft henry le cock als meye(r)/
d(er) h(ere)n vand(er) cap(it)len va(n) s(in)[te] g(er)trude(n) te nyvelle in hue(re)n hove te/
tiell(i)r tusschen dit en(de) sinte andriesmisse apostels naestcomen(de)/
te daghe en(de) te rechte te come(n) tegen goffarde dou champ/
voe(r) den vors(creven) meye(r) en(de) den scepen(en) van tillr(ode) inde banc ald(aer) en(de)/
tege(n) den selve(n) goffarde rechts pleghe(n) totte(n) eynde uut vanden/
rechte alse vanden goede(n) h(ier) nae bescr(even) Inde(n) ierste(n) va(n) v mate(n)/
lants geleg(en) inde p(ro)chie va(n) tillr(ode) in ii stucke(n) t(er) plaetse(n) gehete(n)/
al hayette It(em) noch van i dach(mael) lants gelege(n) ewat opw(er)t/
den vors(creven) goeden inde landouwe van tillr(ode) Welke goede de/
vors(creven) porte(r) eene(n) langen tijt van jaren beseten en(de) gepossesseert/
heeft en(de) die hij noch besitten(de) hanteren(de) en(de) hantplichten(de) is/
van welke(n) goeden tusscen den selve(n) porte(r) en(de) goffarde zeke(r) hande/
langhe va(n) rechte inde banc vors(creven) gesciet sijn geweest en(de)/
ald(aer) te v(er)wachte(n) en(de) te voldoene tvo(n)nisse vanden scepen(en) ald(aer) sond(er)/
hem metter vors(creven) sijnre porterien d(aer) tegen [te] pijnen te bevriden/
oft te bescudden in enig(er) manie(re)n op eenen banduyn voir x/
rijd(er)s halff [tot behoef] des h(ere)n van tiell(i)r en(de) halff des h(ere)n d(aer) hij ond(er) bevo(n)de(n)/
sal worden roel(ants) meersb(er)ge no(vem)[bris] xv
Contributors
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2018-04-20 by The Administrator