SAL8126, Act: R°112.1 (128 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°112.1  
Act
Date: 1455-11-19

Transcription

2019-04-19 by Marika Ceunen
It(em) de vors(creven) jan leemans die dwaerscap en(de) tgenoechdoen/
der vorg(eruerde) goeden dat hij hadde va(n) katline(n) weduwe robbrechs/
wile(n) huyghen den vors(creven) mychiele ov(er) gegeve(n) heeft in alre/
sijnre macht heeft gekint en(de) gelijt dat hij de vors(creven) goede/
niet hog(er) en belaste binne(n) den tijde da binne(n) sijne(n) tijde/
niet belast noch besweert en heeft en(de) oftme(n) namaels/
de (contra)rie vandie(n) bevonde in enig(er) manie(re)n dat hij d(aer) af alt(oes)/
genoech doen sall en(de) te rechte d(aer) af instaen Geloven(de) voert/
de selve jan leemans te vervane den momboe(re)n vand(er) capelle(n)/
van sinte katline(n) te loeven(en) die opde selve goede gelden(de)/
hadden iiii l(i)b(ra) erflic die de selve jan hen [met alle(n) acht(er)stelle afgeq(ui)te(n) en(de)] afgeleet heeft/
daer af sij noch niet v(er)tegen noch gued(inge) ged(aen) en hebbe(n) dat sij/
d(aer) af den selve(n) mychiele tot sijnre manissen gued(inge) en(de) vestich(eit)/
doen sullen voe(r) scepen(en) van loeven(en) et t(antu)m sond(er) cost des vors(creven) jans/
leemans eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator