SAL8126, Act: R°123.2 (141 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°123.2  
Act
Date: 1455-11-27

Transcription

2019-04-25 by Marika Ceunen
Item henric vande(n) velde nu t(er)tijt meye(r) te werchte(r) in p(rese)nt(ia)/
heeft geloeft tusschen dit en(de) kers(miss)[e] neestcomen(de) he(re)n vranken/
calaber als p(ro)cureur des goidshuys van vileer janne samps ja(n)ne /
bovens oft den eene(n) van hen bring(er) sbriefs goede loffeleke/
vestich(eit) te doen alsse vanden goeden toebehoiren(de) d(er) poirte(r)/
van vileer geleg(en) te werchte(r) die willem vanden hove tot/
sinen leven(en) houden(de) es elx jaers om lxx florensche guld(en)/
nu getaxeert sijnde op lxxviii rinsche guld(en) te xix stuv(er)s/
den gulden(en) en(de) xxxiiii p(la)c(ken) halff s(in)[te] m(er)tensmisse ende/
half te lichtmisse te betalen(e) o(m)me den selve(n) goidshuyse voldaen/
[te worden] vanden t(er)mijne van s(in)[te] m(er)tensmisse lestled(en) en(de) allen ande(re)n/
toecomen(de) t(er)mijne(n) die vallen en(de) v(er)schinen zullen binnen/
den leven(en) willems vanden hove voirs(creven) oft binne(n) den tijde/
dat de vors(creven) henric vande(n) velde oft ande(re) van sijne(n) weghen/
inden name van hem de voirs(creven) goede houden sullen/
in ghevalle oft hij die langher hielde dan dleven/
des voirs(creven) willems dueren(de) ware cor(am) roelants hortbeke/
novembr(is) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator