SAL8126, Act: R°125.2 (141 of 454)
Search Act
previous | next
Act R°125.2  
Act
Date: 1455-12-01

Transcription

2019-04-26 by Marika Ceunen
It(em) de vors(creven) arnd reers in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt/
dat hij op sijn goede egeenra(n)de brieve va(n) beleide oft and(er)ssins/
sprekende en heeft het sij love(n)sche bruesselsche oft ande(re) die/
d(er) vors(creven) joffr(ouwe) maghtelde(n) en(de) hue(re)r docht(er) hind(er)lic sijn mochte(n)/
aen huer vors(creven) lijfpensie opde vors(creven) pande v(er)pant sijnde en(de)/
oftme(n) de (contra)rie d(aer) af bevonde so heeft hij geloeft tot sijnd(er)/
cost d(er) vors(creven) joffr(ouwe) maghtelde(n) en(de) hue(re)r docht(er) ad mo(do) aut alt(eri)/
die te anichele(re)n oft te quite(re)n soe dat nae recht behoeve(n)/
sal sond(er) argelist cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator