SAL8126, Act: R°159.3 (182 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°159.3  
Act
Date: 1455-12-23

Transcription

2019-05-10 by Marika Ceunen
It(em) de vors(creven) peet(er) in p(rese)nc(ia) heeft geloeft den vors(creven) ja(n)ne de/
basieu en(de) joffr(ouwe) jeha(n)ne(n) de basieu sust(er) des vors(creven) peet(er)s/
tot hue(re)r manissen oft des eens van hen te come(n) voir hove/
en(de) he(re)n d(aer) afme(n) de goede des selfs peet(er)s in sijnre vors(creven) gued(ingen)/
beg(re)pen houden(de) is en(de) ald(aer) der selv(er) sijnre sust(er) gelove(n) te betale(n) [vestich(eit) te doene va(n)]/
der so(m)me(n) van lx peet(er)s d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)tog(en) va(n)/
bourg(oignen) en(de) va(n) brab(ant) [huer die te bet(alen)] t(er) stont en(de) alsoe schie(r) de selve joff(rouw)/
jeha(n)ne huwelic gedaen sal hebbe(n) en(de) niet eer t(am)q(uam) ass(ecutu)[m]/
en(de) voe(r) de selve schout te v(er)oblige(re)n en(de) te v(er)binde(n)ne alle/
de vors(creven) sijn goede begrepen als voe(r) sonder argelist cor(am)/
lint(re) meersberghe dec(embris) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator