SAL8126, Act: R°159.4-V°159.1 (183 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°159.4-V°159.1  
Act
Date: 1455-12-23

Transcription

2019-05-10 by Marika Ceunen
It(em) tvors(creven) contulit metten vors(creven) brieve vanden lx peet(er)s/
metgaders den vors(creven) ii recepit elc recepit van v mudde(n)/
corens erf pachts der selver joff(rouwe) jeha(n)ne(n) aengaende/
sulle(n) blive(n) liggende onder scepen(en) van loeven(en) tot deser/
meyni(n)ghen want bij peet(ere)n wile(n) de basieu hue(re)n vader in/
sine(n) testame(n)te besorght was en(de) oec opde (con)dicie h(ier) ond(er)/
bescr(even) der selv(er) joffr(ouwe) jeha(n)ne(n) de vors(creven) goede en(de) schout ge/
late(n) te weten oft sij buyte(n) en(de) sonder wete(n) en(de) consente/

//
jans en(de) peet(er)s kind(ere)n arnds va(n) glabbays hue(re)n oeme(n) en(de) den/
bruede(re)n der selv(er) jeha(n)ne(n) oft enichs vande(n) selve(n) hue(re)n bruede(re)n/
te huwelic toegh dat sij indie(n) gevalle soude moete(n) derve(n) d(er)/
goeden vors(creven) en(de) alsd(an) soude(n) de selve goede stae(n) t(er) disposicie(n) d(er)/
p(er)sone(n) vors(creven) m(aer) oft sij buyte(n) wete(n) bij wete(n) en(de) (con)sente d(er) selv(er)/
p(er)sone(n) te huwelike toeghe so soude(n) huer die(n) huwelic/
gesciet sijnde de vors(creven) goede volge(n) niet wed(er)staen(de) enichs/
wedersegge(n) oft dan so gebuerde dat de vors(creven) jeha(n)ne/
sonder wete(n) en(de) (con)sente der vors(creven) p(er)sone(n) te huwelike toege/
datme(n) dan de vors(creven) brieve der selv(er) jeha(n)ne(n) niet en sal late(n)/
volge(n) dan nae tenue(r) vande(n) testame(n)te vors(creven) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator