SAL8126, Act: R°170.3 (194 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°170.3  
Act
Date: 1456-01-05

Transcription

2019-05-15 by Marika Ceunen
Item amelrijc de wechte(re) briede(r) in deen zijde en(de) lodewijc de waer/
seghe(re) in dande(re) sijn comen voir ja(n)ne de prijke(re) als burg(er)meest(er)/
te loeven(en) en(de) hebbe(n) ald(aer) gekint en(de) gelijt dat sij va(n) alle(n) stoeten/
en(de) questie(n) die tusschen hen opv(er)staen en(de) v(er)resen wae(re)n o(m)me der/
ca(m)men wille geheeten den teempst die de vors(creven) lodewijck/
den vors(creven) amelrijke kinde vercocht te hebben It(em) oec vander/
weerden va(n) vi riders die de vors(creven) lod(ewijck) meynt te hebben/
opde selve ca(m)me en(de) voirtaen en(de) alle(n) and(ere)n stoete(n) d(aer) aen/
cleve(n)de ned(er)geleet en(de) sijn d(aer)af eens worde(n) Behoud(elic) alleene/
dat elc van hen staen sal opde scepen(en) brieve(n) en(de) gued(ingen)/
die d(aer) af gemaect sijn o(m)me elke(n) alleenlijc d(aer) mede hem en(de)/
negeene(n) and(ere)n saken te [be]hulpen ten tiden en(de) wile(n) hem dat/
sal moegen dienen oft behoeven actu(m) cor(am) prijke(re) burg(i)m(a)g(ist)ro/
p(re)d(ict)[o] ja(nua)[rii] v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator