SAL8126, Act: R°191.1 (213 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°191.1  
Act
Date: 1456-01-27

Transcription

2020-03-19 by Marika Ceunen
It(em) lodewijck criecksteen heeft geloeft janne van/
maerbeke sone wijlen symoens vii croen(en) tstuck/
te xxiiii stuv(er)s Te weten(e) drie croen(en) dair af/
van heden over een jaer naestcomen(de) ende iiii/
croen(en) dair af bynne(n) eene(n) jae(r) d(air) nae volgen(de) te bet(alen)/
q(uolibet) ass(ecutu)[m] Geloven(de) alnoch de selve lod(ewijck) den voirs(creven)/
janne van maerbeke scadeloes te houden(e) ende/
costeloes tontheffen aen janne van thiene(n) sone/
arnts van thiene(n) alse van x rijd(er)s die de/
selve jan van maerbeke den voirs(creven) janne va(n)/
thiene(n) sculdich es ende de selve x rijd(er)s den/
selve(n) janne van thien(en) te betalen(e) Te weten(e)/
iiii drie rijd(er)s d(air)af tons(er) liev(er) vrouwe(n) daghe/
purif(icatio) naestcomen(de) drie rijd(er)s d(air)af te halfvasten(en)/
d(air) nae v(er)volgen(de) en(de) dand(er) vier rijd(er)s d(air) af te/
s(in)[te] jansmesse bap(tis)[te(n)] d(air) naest v(er)volgen(de) Ende oft/
de voirs(creven) lod(ewijck) des niet en dade en(de) de voirs(creven)/
jan van maerbeke h(ier) af e(n)nige(n) cost oft last/
hadde oft lede die coste(n) en(de) laste(n) alsoe wael/
vroentcosten en(de) ande(re) heeft de selve lod(ewijck) den/
voirs(creven) janne geloeft uut te reiken en(de) te betalen(e)/
En(de) den selve(n) janne van then(en) vande(n) voirs(creven)/
lod(ewijck) v(er)nueght sijnde vande(n) x rijd(er)s voirs(creven) Soe/
heeft de voirs(creven) jan van maerbeke geloeft en(de)/
toegeseeght den voirs(creven) lod(ewijcke) criecksteen te/
nieute te doene alsulke(n) scepen(en) brief van/
loeven(e) spreken(de) van twee mudde(n) rox en(de) een/
half lijfpensie(n) staen(de) ten live d(er) kinde(re)n gielijs/
wijle(n) van meldert die [de] voirs(creven) jan in sijne(n)/
hande(n) heeft en(de) de voirs(creven) [lod(ewijck)] als p(ri)ncipael sculd(er) es/
cor(am) jasp(ar) abs(oloens) meersb(er)ge ja(nua)[rii] xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator