SAL8126, Act: R°197.1 (222 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°197.1  
Act
Date: 1456-01-31

Transcription

2020-03-23 by Marika Ceunen
Want ja(n)nes de ruyssche die ov(er)mids vo(n)nisse va(n) zeke(re)n/
scepene(n) brieve(n) van loeven(e) comen en(de) geleit is tot alle(n) de(n) goede(n)/
have en(de) erve jans wile(n) keyenoeghe en(de) peet(er)s keyenoege/
sijns soens opden dach van heden hadde doen bescrijven voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) inde banc ald(aer) den vors(creven) peet(ere)n/
keyenoeghe lodewijcke van ranst en(de) gielise opt hoff die/
hem ongebruyc deden aenden erfpacht h(ier) onder bescr(even) Te/
weten aen
so(m)mighe vanden vors(creven) goeden Te weten aen/
iiii sacke(n) rox lijfpensien die de vors(creven) peet(er) ten live lijsbette(n)/
adelien sijnre stiefmoeder heeft en(de) houden(de) is aen en(de) op de/
goede h(ier) onder bescr(even) toebehoeren(de) lodewijcke va(n) ranst vors(creven)/
Inden iersten aen en(de) op i hoeve met alle(n) hue(re)n toebeh(oerten)/
met huysinghen hove(n) winnen(de) landen bosschen gelijc die/
geleg(en) sijn inde banc van groetloe aen sh(ere)n strate aen/
de drie zijden en(de) gielijs de groete en(de) wout(er) va(n) duerne(n)/
aende vierde zijde It(em) noch op i heybloc met eene(n) bossche/
d(aer) aen geleg(en) houden(de) i(½) paulo tussen willem raps/
goet aen deen zijde en(de) nychasi(us) hoelmans aen dand(er) zijde/
uitcomen(de) aen raps streetken It(em) noch op v stucke(n) lants/
dieme(n) heet de beemdeke(n)ne aen raps hoeve geleg(en)/
sh(ere)n strate aen ii zijden geleg(en) dieme(n) heet de rihage/
Ald(aer) de vors(creven) p(er)soene(n) niet comen en sijn den vors(creven) ja(n)nesse/
sinen dach verwachten(de) en(de) inde(n) rechte comparere(n)de soe/
hebben de h(ere)n scep(enen) van loeven(e) t(er) manissen smeyers gewijst/
voe(r) een vo(n)nisse datme(n) den vors(creven) ja(n)nesse vanden vors(creven)/
pachte houden sal in sine(n) beleide also v(er)re alst noch voe(r)/
hen comen is p(rese)nt(ibus) om(n)ib roel(ofs) borch(oven) lint(re) hortbeke/
meersb(er)ge ja(nua)[rii] ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator