SAL8126, Act: R°72.2 (74 of 454)
Search Act
previous | next
Act R°72.2  
Act
Date: 1455-10-03

Transcription

2019-01-16 by Marika Ceunen
It(em) o(m)me den vors(creven) ja(n)ne de leppe(re) tot sijnen vors(creven) scepen(en) brieve(n)/
van loeven(en) alsoe wale vanden vors(creven) ii rijd(er)s alse vanden (½)/
rid(er) lijfpens(ien) te meerd(er) vestich(eit) te doene Soe heeft de vors(creven)/
jan de bruyne den vors(creven) janne de lepp(er)e in handen gesedt eene(n)/
caralen p(ate)r n(oste)r wegende v(½) onssen i roet zijden webbe met/
silve(r) beslagen wegende iii onssen eene(n) gul(den) rinc met/
eenen garnate wegen(de) vi yngelsschen en(de) eene swerte/
borsse van da(m)maste d(aer) aen hangen(de) loeve(re)n en(de) l(ette)ren tot/
desen eynde gebuerdet den selven de lepp(er)e ind(er) betalingen/
van sinen voir(screven) ii rijd(er)s oft vand(er) lijfpensien oft [oec] bewisenisse/
d(er) selv(er) so wa(n)neer hij d(aer) toe v(er)socht sal sijn enich gebrec te/
hebben en(de) hem met sijnen scep(enen) brieve(n) niet en geliefde te p(ro)cede(re)n/
Soe mochte de selve jan in dien gevalle sijn gebrec aende vors(creven)/
juwelen die ten prijse van goudsmeden oft juwelie(re)n hen des/
v(er)staen(de) te v(er)coepen verhalen wiesser iet ov(er) dat soude hij/
wederkee(re)n (en) gebreker iet dat soude hij v(er)halen met sinen scep(enen)/
br(ieve) m(aer) alt(oes) mach hij p(ro)cede(re)n met welken behulpe van beiden/
hem dat gelieve(n) sal Desgelijx gebuerdet oec den vors(creven)/
ja(n)ne de lepp(er)e sijn schout opden vors(creven) ja(n)ne de bruyne te v(er)hale(n)/
mette(n) vors(creven) scep(enen) br(ieve) en(de) niet opde vors(creven) juwele so soude de vors(creven)/
jan de lepp(er)e alsd(an) gehouden sijn den vors(creven) sculde(n) tot sijnre ma/
nisse(n) de(n) selve juwele(n) in sinen handen ov(er) te geven En(de) opde/
vors(creven) vurwerden heeft de vors(creven) jan de bruyne die opp(enbairlijc) (con)senteren(de)/
de selve juwele(n) bij handen jans boen vorst(er)s te lov(en) in p(rese)nc(ien) d(er)/
scep(enen) va(n) lov(en) h(ier) nae genoe(m)pt doen leve(re)n den vors(creven) lepp(er)e o(m)me/
sijn gebreke met coste en(de) co(m)me(r) op dat hij enige hadde d(aer) aen te/
v(er)reiken En(de) den vors(creven) lepp(er)e sijn scep(enen) br(ief) va(n) lov(en) volvult sijnde/
met coste en(de) co(m)me(re) Soe sal de selve lepp(er)e gehouden sijn hem/
de vors(creven) juwelen tot sijnre manissen wed(er) om(me) te geve(n) in gevalle/
oft hij sijn gebreke d(aer) aen niet v(er)reict en hadde cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator